De Vlaamse stem olympiade

By GLS Ruiter 5 jaar ago
Home  /  6de leerjaar  /  De Vlaamse stem olympiade

Op vrijdag 18 oktober 2019 nam het zesde leerjaar deel aan een wedstrijd, nl. de Vlaamse stem olympiade.

De leerlingen moesten in de klas een toets maken. Hiervoor kregen ze allemaal een boekje over technologie en berekeningen. In dat boekje stonden vragen en ze kregen er een invulblad bij. De bedoeling was om de vragen zelf in te vullen, maar dit was niet gemakkelijk. Ze kregen voor de toets één uur en een kwartier de tijd en na 35 minuten was de helft van de klas klaar. Als beloning kregen ze een lat. Dit vond iedereen heel erg leuk.

Wie de meeste vragen juist heeft, mag naar de finale in Brussel. Hopelijk zit er iemand van het 5de of 6de leerjaar van onze school bij.

 

Dit was mijn verslag

Joey

Category:
  6de leerjaar
this post was shared 0 times
 100