Schoolraad

Doel : Met ingang van 01 april 2005 is in iedere school een schoolraad verplicht. De verkozenen van alle geledingen komen op geregelde tijdstippen samen om thema’s die het dagelijkse schoolleven aanbelangen te bespreken.  De samenstelling, de werking en de bevoegdheden werden decretaal vastgelegd. GBS De Wonderboom en Gemeenteschool Ruiter werken samen in één  Schoolraad.

Samenstelling :  De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders, de lokale gemeenschap.

Werking :  De schoolraad wordt voorgezeten door de verkozen voorzitter.  De directeur(s) heeft (hebben) een raadgevende stem.  Alle leden zijn gehouden tot discretie.

Bevoegdheden :

 • Recht op informatie over al de aangelegenheden die een weerslag hebben op het schoolleven.
 • Adviesbevoegdheid naar het schoolbestuur, o.a.. : studieaanbod, samenwerkingsverbanden, nascholingsbeleid, experimenten en projecten, …
 • Overlegbevoegdheid met betrekking tot, o.a.. : de criteria tot aanwending van het lestijdenpakket, de vaststelling en wijziging van het schoolreglement, de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen, lijst van de bijdragen, beleidscontract CLB, …

Leden van de schoolraad :

 • Voorzitter: Mevr. Ryckaert Claudia
 • Secretaris: Mevr. Keppens Georgette

Vertegenwoordigers van het personeel:

 • Mevr. Vernimmen Marie-Anne
 • Mevr. Poppe Katty
 • De heer Yves Verbuyst

Vertegenwoordigers van de ouders:

 • De heer Filip Beck
 • De heer Mark Pissens

Vertegenwoordigers van de Lokale Gemeenschap:

 • Mevr. Keppens Georgette
 • De heer Mark Uyttenhove
 • Mevr. Hilde Janseghers
 • Mevr. De Schepper Isabelle
 • De heer Henri Maes

Directies: 

 • Mevrouw Van Schoor Caroline Directeur – GBS De Wonderboom
 • De heer Baert Patrick Directeur  en Mevrouw Samson Nathalie Directeur – GLS Ruiter

Schepen van Onderwijs:  Mevrouw Verstappen Petra