Leersteuncentrum

Leersteuncentrum Plus²

Het Plus² team biedt ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en aan hun ouders, leerkrachten en schoolteams. Dit zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. Door gerichte ondersteuning te bieden op klasniveau kunnen ze op een efficiënte manier inspelen op de noden van uw kind. Zij geven samen met de school vorm aan inclusief onderwijs.

Het Plus² team heeft expertise binnen verschillende domeinen. Je kan rekenen op ervaring van leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, …

Wat doen ze?
Ze werken voornamelijk leerkracht -, team – en schoolversterkend in functie van de noden van uw kind.
De ondersteuning wordt flexibel ingezet en is afhankelijk van de noden. We beslissen samen per periode hoe frequent en intensief die verloopt.

Directeur Plus²
Elke Catthoor
elke.catthoor@plus2.be