Ouderraad

Wij zijn er voor onze kinderen!

Aerssens Katrien                                Rupus Sofie                    

mama van Kasper                                      mama van Yano

(5e leerjaar)                                                  (3e leerjaar)

Geleyn Katrien 

mama van Zoë

(6de  leerjaar)

 

De Spiegeleire Isaura                        Huysse Veerle

mama van Liam en Lisa                          mama van Viktor

(1e en 5de leerjaar)                                    (4de leerjaar)

Het is heel belangrijk voor een school dat ze kan steunen op een zo breed    mogelijk draagvlak van ouders en samenleving.

Reeds jarenlang hebben we een actieve ouderraad op onze school.

De ouderraad, een belangrijk kanaal waarlangs de gedachtenstroom van schoolteam   en ouders naar elkaar toevloeit.

De ouderraad, een klankbord, een brug tussen het schoolteam en de ouders.

In een open klimaat en in een sfeer van vertrouwen kan omzeggens alles besproken worden.

De ouderraadsleden werken mee aan de organisatie van het schoolfeest, het       sinterklaasfeest, het afscheidsfeest van de zesdeklassers,…

Elk schooljaar krijgen ouders de kans om toe te treden tot de ouderraad.

Op de vergaderingen wordt samen met de directie  en een afgevaardigde leerkracht  van gedachten gewisseld over concrete schoolsituaties.

Ouders kunnen naast de gewone kanalen, steeds contact opnemen met de           ouderraadsleden om ideeën of vragen door te spelen.

Deze onderwerpen worden besproken op onze vergaderingen.

De ouderraad kan in overleg met de directie eigen activiteiten opzetten of actief    meedenken en meehelpen aan geplande activiteiten op school.

De ouderraad vergadert een aantal keer  per schooljaar.

De ouderraadsleden nemen de discretieplicht in acht.

De ouderraad heeft een adviserende bevoegdheid naar het Schoolbestuur toe.

De raad is lid van

KOOGO (Koepel voor Oudervereniging van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)

Ravensteingalerij 27 bus 8

1000 Brussel

GSM : 0473/72 54 19