Schooluren

08.15 u  – 08.40 u. : De leerlingen komen aan op de speelplaats.

Er is toezicht.

08.40 u. – 10.20 u.  :      Les

10.20 u. – 10.35u. :         Speeltijd

10.35 u. – 12.15 u.  :        Les

12.15 u. – 13.30 u. :         Middagpauze

13.30 u. – 14.20 u. :        Les

14.20 u. – 14.35 u. :        Speeltijd

14.35 u. – 15.25 u. :        Les

Weetjes (pagina met links)

Warme maaltijd

Afwezigheid

Leerlingen afhalen

Verlofregeling (document huidig schooljaar + document komend schooljaar)

Menukaart

Afsprakennota

Schoolreglement

Zorgvisie

Documenten (pagina met links)
– inschrijfdocumenten

– infobrochure zeeklassen

– infobrochure bosklassen

– … (bv. infobrochure 1e leerjaar, infobrochure studiekeuze, …)

– privacy